Bc. Iryna Bezugla

Diplomová práce

Analýza rizik investice do nemovitosti

Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou zásadních makroekonomických rizik investice do nemovitostí na příkladu komparace trhu České republiky a Ukrajiny. V první části práce se zaměřuje na vymezení základních pojmů: nemovitost, cena a hodnota, druhy cen, význam teorie hodnoty a aplikace na moderní trh, specifika trhu nemovitostí, nemovitostí jako objekt investování a význam metod oceňování v rozhodovaní …více
Abstract:
This thesis deals with analyzis of risks investment on the instants of Czech republic and Ukraine. The first part contains basic terms: real estate, price and value, risk, the importants of value theory and application of the modern market, specific characteristics of the real estate market, real estate as an object of investment and role of valuation methods in investors decision. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS