Bc. Monika Amentová, DiS.

Master's thesis

Marketingová komunikace v hotelu EURO Pardubice

Marketing communication in the hotel EURO Pardubice
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o marketingové komunikaci v hotelu EURO Pardubice. Cílem práce je monitorovat a analyzovat marketingovou komunikaci v hotelu, poté zhodnotit aktuální stav a najít návrhy a opatření, které mohou vést ke zlepšení kvality marketingové komunikace, zvýšení kvality poskytovaných služeb.
Abstract:
The thesis deals with the marketing communication in hotel EURO in the town of Pardubice. The aim is to analyze the marketing communication in the hotel, as well as to evaluate the current status and find recommendations and measures that may lead to the improvement of the marketing communication, increase quality of the hotel services provision.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze