Bc. Adéla HENDRYCHOVÁ

Diplomová práce

Viktimizace seniorů

Victimization of seniors
Anotace:
Tato diplomová práce se snaží zmapovat současnou situaci seniorů a zacházení s nimi v domácím prostředí na území Opavska. Práce se dělí na část kompilační a část empirickou. V kompilační části jsou definovány pojmy, které objasňují problematiku stáří, specifika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného seniora. Jsou zde popsána specifika činnosti pracovníků pečujících o seniory a možnosti poskytování …více
Abstract:
This thesis seeks to map out the current situation of senior citizens and their treatment in the home environment on the territory of the Opava region. The work is divided into two parts: compilatory and empirical. In the compilatory part: the terms that clarify the issues of old age and the specifics of the syndrome of a maltreated, abused and neglected senior, are defined. The specifics of the activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016
Zveřejnit od: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Naivert

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HENDRYCHOVÁ, Adéla. Viktimizace seniorů. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta