Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D.

Disertační práce

Vybrané problémy janáčkovské recepce

Selected problems of Janáček reception
Anotace:
Disertační práce se zabývá recepcí a uváděním Janáčkovy hudby v letech 1873–1939. První studie se zabývá způsoby, jakými psal Vladimír Helfert, jeden z nejvýznamnějších janáčkovských kritiků, o Janáčkovi a jeho hudbě. Druhá studie popisuje proměny recepce Janáčkovy Sinfonietty během skladatelova života a analyzuje faktory (diskurzivní i nediskurzivní, duchovní i hmotné), které tuto recepci utvářely …více
Abstract:
The dissertation consists of four case studies focused on selected problems of Janáček reception. The first study deals with development of Vladimír Helfert’s writing about Leoš Janáček from the period 1911–1939 and presents the results of a discourse analysis of Helfert’s texts (both musical-critical and historiographical) on Janáček. The goal of the second study is to describe the transformations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 12. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc., doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta