Mgr. Jan Polišenský

Doctoral thesis

Chinese foreign policy towards European Union since 2001: Strategic thinking and decission-making

Chinese foreing policy towards European Union since 2001: Strategic thinking and decissionmaking
Abstract:
Cílem disertační práce je analyzovat čínskou zahraniční politiku vůči Evropské unii od roku 2001 prismatem strategické kultury. Koncept strategické kultury je klíčový pro porozumění chování Číny na základě historických událostí a kulturní paměti. Teoretická kapitola nejdříve rozebírá koncept strategické kultury, který je v následující kapitole aplikován na podmínky Číny. Čínská strategická kultura …more
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze Chinese foreign policy towards the European Union from 2001 through the prism of Strategic Culture. The concept of Strategic Culture is key to understand the behavior of China on the basis of its historical and cultural memory. The theoretical chapter firstly discuses the concept of Strategic Culture itself. In the following chapter the thesis discuses the Chinese …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D., Ing. Rudolf Fürst, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií