Ing. Tomáš Bryška

Bakalářská práce

Kalkulace variabilních nákladů (aplikace teorie krycích příspěvků)

Marginal costing (application of contribution theory)
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast kalkulace variabilních nákladů a aplikaci teorie krycích příspěvků. Teoretická část podává přehled o metodách kalkulací jako o součásti manažerského účetnictví se zaměřením na kalkulace variabilních nákladů. Dále o principech teorie krycích příspěvků, která staví na rozlišení nákladů dle jejich závislosti na objemu produkce. Praktická část pojednává o použití …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on a field of marginal costing and application of contribution theory. The theoretical part offers an overview of methods of calculation as a part of Management Accounting, focused on marginal costing. The next point deals with principals of contribution theory that is based on dividing of cost by their dependence on production volume. The practical part deals with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 7. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 7. 2006
  • Vedoucí: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta