Yuan Tian

Doctoral thesis

"Řízení rizik a Copula funkce"

"Řízení rizik a Copula funkce"
Abstract:
Credit risk is the major risk faced by financial institutions, so the significance of the measuring and managing credit risk is obvious. With the rapid development of the financial globalization, credit risk become more diversified and complicated. The dependence structure of financial time series is usually nonlinear, asymmetric, and time-varying. Copula functions can well describe the dependence …more
Abstract:
Credit risk is the major risk faced by financial institutions, so the significance of the measuring and managing credit risk is obvious. With the rapid development of the financial globalization, credit risk become more diversified and complicated. The dependence structure of financial time series is usually nonlinear, asymmetric, and time-varying. Copula functions can well describe the dependence …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 8. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 10. 2019
  • Supervisor: Zdeněk Zmeškal
  • Reader: Aleš Kresta, Katarína Sakálová, Emília Zimková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Doctoral programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance