Yuan Tian

Disertační práce

"Řízení rizik a Copula funkce"

"Řízení rizik a Copula funkce"
Anotace:
Credit risk is the major risk faced by financial institutions, so the significance of the measuring and managing credit risk is obvious. With the rapid development of the financial globalization, credit risk become more diversified and complicated. The dependence structure of financial time series is usually nonlinear, asymmetric, and time-varying. Copula functions can well describe the dependence …více
Abstract:
Credit risk is the major risk faced by financial institutions, so the significance of the measuring and managing credit risk is obvious. With the rapid development of the financial globalization, credit risk become more diversified and complicated. The dependence structure of financial time series is usually nonlinear, asymmetric, and time-varying. Copula functions can well describe the dependence …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 10. 2019
  • Vedoucí: Zdeněk Zmeškal
  • Oponent: Aleš Kresta, Katarína Sakálová, Emília Zimková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma