Bc. Jozef Pastucha

Bakalářská práce

Webová aplikace pro vizualizaci trendů kvality biomakromolekul a ligandů

Web application for quality trend visualization of biomacromolecules and ligands
Abstract:
This thesis deals with the creation of a web application for quality trend visualisation of biomacromolecules and ligands. Thesis uses theoretical basics to explain its meaning, describes visualized data, used technologies and the design, implementation and deployment of the application using MetaCloud.
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením webovej aplikácie pre vizualizáciu trendov kvality biomakromolekúl a ligandov. Práca vysvetľuje teoretické základy pre pochopenie jej významu, popisuje zobrazované dáta a použité technológie a opisuje návrh, implementáciu a nasadenie aplikácie v prostredí cloudu MetaCentra.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Raček
  • Oponent: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika