Bc. Lenka Kašparová

Diplomová práce

Analýza možností rozvoje komunikace u žáků s poruchami autistického spektra na základní škole speciální

Analysis of the development possibilities of communication for pupils with autism spectrum disorders in special school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou možností rozvoje komunikace u žáků s poruchami autistického spektra na základní škole speciální. Teoretická část charakterizuje příčiny a triádu příznaků PAS. Definuje pojmy komunikace, komunikační schopnost a alternativní a augmentativní komunikace. Výzkumné šetření bylo prováděno na čtyřech případových studiích žáků. V každé z nich je analyzován současný stav verbální …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of the development possibilities of communication for pupils with Autism Spectrum Disorders in special school. The theoretical part describes the causes and symptoms of the triad ASD. This part defines the concepts of communication, communication ability and alternative and augmentative communication. The research was conducted on four case studies of pupils …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta