Ing. Martina POLČÁKOVÁ

Doctoral thesis

Model kompetencí projektových manažerů v sektoru vzdělávání

Competency model of project managers in the Education Sector
Abstract:
Disertační práce s názvem "Model kompetencí projektových manažerů v sektoru vzdělávání" se zabývá vytvořením soustavy kompetencí, která by měla usnadnit výběr projektového manažera na dané pozici. Hlavním cílem je návrh kompetenčního modelu projektových manažerů v oblasti vzdělávání. V práci je nejprve provedena kritická literární rešerše dostupných zdrojů. Dále je vytvořeno dotazníkové šetření. Na …more
Abstract:
The dissertation with topic "Competency model of project managers in the Education sector "is focused on establishing of competency framework which should facilitate selection of a project manager at a given position. The main goal is to design a competency model of project managers in the field of education. At first there is done critical literature review of available resources in this dissertation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 12. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POLČÁKOVÁ, Martina. Model kompetencí projektových manažerů v sektoru vzdělávání. Zlín, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe