Ing. Martina POLČÁKOVÁ

Doctoral thesis

Model kompetencí projektových manažerů v sektoru vzdělávání

Competency model of project managers in the Education Sector
Anotácia:
Disertační práce s názvem "Model kompetencí projektových manažerů v sektoru vzdělávání" se zabývá vytvořením soustavy kompetencí, která by měla usnadnit výběr projektového manažera na dané pozici. Hlavním cílem je návrh kompetenčního modelu projektových manažerů v oblasti vzdělávání. V práci je nejprve provedena kritická literární rešerše dostupných zdrojů. Dále je vytvořeno dotazníkové šetření. Na …viac
Abstract:
The dissertation with topic "Competency model of project managers in the Education sector "is focused on establishing of competency framework which should facilitate selection of a project manager at a given position. The main goal is to design a competency model of project managers in the field of education. At first there is done critical literature review of available resources in this dissertation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 12. 2018
  • Vedúci: doc. Mgr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLČÁKOVÁ, Martina. Model kompetencí projektových manažerů v sektoru vzdělávání. Zlín, 2018. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Doctoral programme / odbor:
Economics and Management / Management and economics