Martin Moravec

Diplomová práce

Foundations of Sequential Art Driven Development

Základy vývoje řízeného sekvenčním uměním
Anotace:
Vytvoření a realizace inovativního a technologicky vyspělejšího výrobku nemusí být zárukou úspěchu, pokud nesplňuje potřeby uživatele. Pro vytvoření takového produktu potřebujete abstraktní a snadno použitelnou komunikační platformu pro cílové uživatele, lidi s rozhodovací pravomocí a vývojáře, která může sloužit i jako model příslušné části reálného světa posunuté případnou inovací, podpůrný nástroj …více
Abstract:
To develop and deliver an innovative and technologically superior product is not enough to succeed when it does not meet the user's daily needs. To develop such a product, you need an abstract and easy to use communication platform for target users, decision makers, and developers, that can also act as a model of the relevant part of the real world displaced by a possible innovation, auxiliary tool …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Petr Koubský
  • Oponent: Jan Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44945

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie