Bc. Michaela Urbanová

Diplomová práce

Strategické vedenie hotelu so zameraním na krízový management

Strategic management of hotel focusing on crisis management
Abstract:
The aim of this presented dissertation thesis is an analysis of the selected hotel in the capital city of Czech Republic hotel Hilton Prague. This thesis will be analyzing strategies of the hotel management and identify possible risks that could cause negative impact on the hotel Hilton Prague. This thesis is composed of theoretical and methodological, analytical and suggesting part. The objectives …více
Abstract:
Predmetom predloženej diplomovej práce je zistenie a zanalyzovanie stratégie vedenia hotela a určenie možných rizík, ktoré by mohli spôsobiť negatívny dopad na hotel. Cieľmi tejto diplomovej práce sú: 1. Vypracovať strategickú analýzu vybraného hotela Hilton Prague a na základe výsledkov navrhnúť vhodnú stratégiu. 2.Vypracovať analýzu rizík a následne určiť, ktoré riziká môžu ohroziť realizáciu cieľov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství