Petra FRASUNKOVÁ

Bakalářská práce

Jewish Continuity in Rebecca Goldstein's Mazel

Jewish Continuity in Rebecca Goldstein's Mazel
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Jewish continuity in Rebecca Goldstein's novel Mazel. The core of the work is the analysis of the most significant features, which describe the Jewish continuity - the contrast between life in shtetl and life in city, a tension between modernity and traditions, and especially the theme of return to the past.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá židovskou kontinuitou v románu Rebeccy Goldsteinové Mazel. Hlavní náplní práce bude analýza nejvýraznějších rysů, které popisují židovskou kontinuitu - kontrast života ve štetlu s životem ve velkoměstě, napětí mezi modernitou a tradicemi a zejména téma návratu k minulosti.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRASUNKOVÁ, Petra. Jewish Continuity in Rebecca Goldstein's Mazel. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura - Základy společenských věd