Bc. Kateřina Gižová

Master's thesis

Experimental measurement of transfer penalties in the context of public transport

Experimental measurement of transfer penalties in the context of public transport
Abstract:
Cílem této diplomové práce je za pomocí metody ekonomického experimentu odhalit postih přestupování ve veřejné dopravě města Brna. Tato studie také zkoumá výskyt hypotetického zkreslení, které se objevuje v datech studií zabývajícími se problematikou přestupů. Taktéž jsou zkoumány další faktory, jež mají vliv na lidské chování v dopravě. Ekonomický experiment je uskutečněn v Laboratoři Experimentální …more
Abstract:
The diploma thesis’ goal is to identify transfer penalty in the PT system of Brno city by utilizing an innovative data acquiring method of economic experiment. Secondary objec-tive of the study is set to explore the existence of hypothetical bias in transfer research data as well as identify other elements contributing to people’s transfer behaviour. Eco-nomic experiment is executed in the Masaryk …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Reader: Ing. Bára Karlínová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economics / Economics

Theses on a related topic