Bc. Kateřina Gižová

Master's thesis

Experimental measurement of transfer penalties in the context of public transport

Experimental measurement of transfer penalties in the context of public transport
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je za pomocí metody ekonomického experimentu odhalit postih přestupování ve veřejné dopravě města Brna. Tato studie také zkoumá výskyt hypotetického zkreslení, které se objevuje v datech studií zabývajícími se problematikou přestupů. Taktéž jsou zkoumány další faktory, jež mají vliv na lidské chování v dopravě. Ekonomický experiment je uskutečněn v Laboratoři Experimentální …viac
Abstract:
The diploma thesis’ goal is to identify transfer penalty in the PT system of Brno city by utilizing an innovative data acquiring method of economic experiment. Secondary objec-tive of the study is set to explore the existence of hypothetical bias in transfer research data as well as identify other elements contributing to people’s transfer behaviour. Eco-nomic experiment is executed in the Masaryk …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedúci: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bára Karlínová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Economics / Economics

Práce na příbuzné téma