Theses 

The systemic excess of liquidity in the banking system and monetary exit strategies of ECB and FED – Mariana Panfile

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mariana Panfile

Master's thesis

The systemic excess of liquidity in the banking system and monetary exit strategies of ECB and FED

The systemic excess of liquidity in the banking system and monetary exit strategies of ECB and FED

Abstract: Cílem této diplomové práce je analýza nekonvenční měnové politiky, která byla aplikována Federálním rezervním systémem a Evropskou centrální bankou jako reakce na současnou finanční krizi, a možnost implementace strategie exitu pro každou z centrálních bank. První část práce popisuje teoretická východiska nekonvenční měnové politiky, konkrétně kvantitativního uvolňování (QE). Druhá část se zaměřuje na dva různé případy aplikace QE, a to Federální rezervní systém a Evropská centrální banka, a zdůrazňuje konkrétní programy a jejich vliv na ekonomiku. Poslední část se zabývá možným návratem k tradičním měnově-politickým nástrojům pro každou z centrálních bank v kontextu současného ekonomického výhledu a konkrétních opatření, které byly realizovány. Na závěr jsou shrnuté hlavní výsledky této diplomové práce.

Abstract: The aim of this master thesis is to analyze the unconventional monetary policy measures that were applied by the Federal Reserve System and the European Central Bank as a response to the current financial crisis, and the possibility of an exit strategy for each of the central banks. The first part of the thesis describes the theoretical background to the non-traditional monetary policy, specifically the quantitative easing. The second part focuses on two different cases of the QE application -- the Federal Reserve and the European Central Bank, highlighting the specific programs and their effects on the economy. The last part examines the possible return to the traditional monetary policy tools for each of the central banks, in the context of the current economic outlook and the specific measures that were implemented. The results of the paper are summarized in the conclusion of the master thesis.

Keywords: strategie exitu, Federální rezervní systém, Evropská centrální banka, kvantitativní uvolňování, finanční krize

Keywords: exit strategy, the Federal Reserve System, the European Central Bank, quantitative easing, financial crisis

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2014
  • Supervisor: Karel Brůna
  • Reader: Jiří Pour

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58515


Go to top | Current date and time: 16/6/2019 01:02, Week 24 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz