Mgr. Zuzana Kameníková

Diplomová práce

Psychologické modely resocializace odsouzených, jejich účinnost a využití v praxi

Rehabilitation theories, their effectiveness and practical application
Anotace:
Resocializace pachatelů trestných činů a snížení recidivy představuje jeden z důležitých cílů trestní justice. Za tímto účelem jsou u nás i ve světe vytvářeny a realizovány specializované resocializační programy, které mají přispět ke změně chování odsouzených a k jejich opětovnému začlenění do společnosti. O komplexní vysvětlení příčin kriminálního jednání a formulaci obecných principů, které by měly …více
Abstract:
Offender rehabilitation and recidivism reduction are major goals of criminal justice. To reach these goals, specific interventions aiming to change offender behaviour and reintegrate them into society are being implemented throughout the world. Two main rehabilitation theories explain the causes of criminal behaviour and formulate general principles of an effective intervention: the Risk-Need-Responsivity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Šturmová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta