Bc. Martin Havelek

Diplomová práce

Kapitola z dějin lidského kapitálu: Kontinuita kádrů nacistického Německa v poválečných ekonomických strukturách

A Chapter on History of Human Capital: War and Post-War Germany and its Personal Continuity
Anotace:
Tématem této práce je kontinuita hlavních nositelů ekonomické a politické moci v Německu mezi obdobím státního dirigismu „Třetí říše“ a obdobím tržního hospodářství Spolkové republiky Německo. V první části práce jsou zkoumány souvislosti „Hospodářského zázraku“: vývoj makroekonomických ukazatelů, význam lidského kapitálu, kontinuita elit. Ve druhé části je zkoumána kontinuita elit ve dvou významných …více
Abstract:
This thesis deals with the continuity of German economic elite between the period of state dirigisme of the “Third Reich” and the free market period of the Federal Republic of Germany. The first part of this thesis analyses main macroeconomic indicators as well as the theories of human capital and elite continuity and their relation to the “Economic Miracle”. The second part analyses the elite continuity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Menšík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy