Bc. Jiří Nutil

Diplomová práce

Fundamentální analýza akcie Komerční banka a bankovního sektoru v ČR

Fundamental Analysis of Komerční banka and Czech Banking Sector Shares
Anotace:
Cílem diplomové práce je vypracování fundamentální analýzy akcie Komerční banka a bankovního sektoru v ČR. V rámci této fundamentální analýzy bude provedena globální analýza, odvětvová analýza a firemní analýza. Bude stanovena vnitřní hodnota akcie Komerční banky. Na základě porovnání vnitřní hodnoty akcie s její tržní cenou bude navrženo investiční doporučení.
Abstract:
The aim of this master´s thesis is to do a fundamental analysis of Komercni banka and Czech banking sector shares. A part of this master´s thesis is to do global analysis, sectoral analysis and corporate analysis. Will be determined intrinsic value of shares of Komercni banka. Based on the comparison of the intrinsic value to the market price will be proposed an investment recommendations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance