Daniel Heblík

Bakalářská práce

In-vitro testy genotoxického účinku nanomateriálů

In-vitro tests of nanomaterials genotoxicity
Anotace:
Tato práce pojednává o problematice genotoxicity nanočástic. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou představeny pojmy nanočástice a nanomateriál, popsány mechanismy genotoxického účinku nanočástic, základní fyzikálně-chemické vlastnosti a parametry nanočástic a analytického prostředí, jež ovlivňují genotoxický potenciál nanočástic, v současnosti používané in vitro …více
Abstract:
This work deals with issue of genotoxicity of nanoparticles. The thesis is divides into theoretical and practical part. In the theoretical part are introduced the terms nanoparticles and nanomaterials, described the mechanisms of genotoxic effect of nanoparticles, the basic physico-chemical properties and parameters of nanoparticles and analytical environment that influence the genotoxic potential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Heblík, Daniel. In-vitro testy genotoxického účinku nanomateriálů. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická