Daniel Heblík

Bachelor's thesis

In-vitro testy genotoxického účinku nanomateriálů

In-vitro tests of nanomaterials genotoxicity
Abstract:
Tato práce pojednává o problematice genotoxicity nanočástic. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou představeny pojmy nanočástice a nanomateriál, popsány mechanismy genotoxického účinku nanočástic, základní fyzikálně-chemické vlastnosti a parametry nanočástic a analytického prostředí, jež ovlivňují genotoxický potenciál nanočástic, v současnosti používané in vitro …more
Abstract:
This work deals with issue of genotoxicity of nanoparticles. The thesis is divides into theoretical and practical part. In the theoretical part are introduced the terms nanoparticles and nanomaterials, described the mechanisms of genotoxic effect of nanoparticles, the basic physico-chemical properties and parameters of nanoparticles and analytical environment that influence the genotoxic potential …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Heblík, Daniel. In-vitro testy genotoxického účinku nanomateriálů. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická