Mgr. Barbora Žigová

Bakalářská práce

Postoje učiteľov na integráciu žiakov s telesným postihnutím na stredných školách

Attitudes of teachers towards the integration of students with physical disability in secondary schools
Abstract:
Bachelor's work deals with the integration of pupils at secondary schools. The work is divided into three chapters. The theoretical part consists of two chapters. The first chapter defines the concept of physical disability, the physically impaired individual, disability specific to physical disability, education of pupils with disabilities and support and aids for education to integrated pupils. The …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá integráciou žiakov na stredných školách. Práca je rozdelená do troch kapitol. Teoretická časť sa skladá z dvoch kapitol. Prvá kapitola vymedzuje pojem telesné postihnutie, telesne postihnutý jedinec, postihnutia špecifické pre telesné postihnutie, vzdelávanie žiakov s telesným postihnutím a podporu a pomôcky pri vzdelávaní integrovaných žiakov. Druhá kapitola sa zaoberá …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta