Tomáš Kupka

Master's thesis

Procesní řízení - procesní modelování

Business Process Management - Process Modeling
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o tématu procesního řízení, jeho vývoji a stěžejních paradigmatech v oblasti procesního řízení jako je BPR. Práce také porovnává metody přístupu k procesnímu řízení. Dále je definován pojem proces a popsány jeho klasifikace. Práce taktéž vysvětluje koncepci procesně řízené organizace včetně jejích charakteristik. Nedílnou součástí je představení technické části holistického …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of Business Process Management, its development and fundamental paradigms in the field of BPM as BPR. The thesis also compares approaches to BPM. Furthermore, it defines the term "process" and describes its classification. The thesis also explains the concept of the process-driven organization, including its characteristics. An integral part of the thesis is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Veronika Zelená
  • Reader: Jiří Přibil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49481