Theses 

Proces zavedení nového produktu na trh – Ivana Zwesperová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Moravian College Olomouc

Moravian College Olomouc

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management

Ivana Zwesperová

Bachelor's thesis

Proces zavedení nového produktu na trh

The Process of Introducing a New Product into the Market

Abstract: Bakalářská práce na téma "Proces zavedení nového produktu na trh" se zabývá problematikou zavádění nových výrobků a služeb na trh. Práce pojednává o zavedení nového produktu v podobě Jezdeckého areálu Hostinův důl Tršice a jeho služeb. Teoretické část je věnována základním pojmům, které úzce souvisí s tímto tématem. V praktické části je práce zaměřena na profil společnosti, analýzu a popis zavedení nové služby na trh. Cílem této práce byla analýza postupu při zavádění nového produktu na trh a závěrečná vyhodnocení a vlastní doporučení.

Abstract: Bachelor's thesis "The process of introducing a new product into market" deals with the introduction of new products and services to market. The thesis deals with the introduction of a new product in the form Jezdecký areál Hostinův důl Tršice. The theoretical part is devoted to basic terms that are closely related to this topic. In the practical part is thesis focused on the company profile, analysis and description of new product introduction on the market. The aim of this thesis is to analysis the progress in introducing a new product and final evaluation and recommendation of its own.

Keywords: marketing, marketingový mix, produkt, reklama, služba, portfolio, propagační media

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2011
  • Accessible from:: 31. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2011
  • Supervisor: Ing. Mgr. Renáta PAVLÍČKOVÁ

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2011 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Moravská vysoká škola Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc

The right form of listing the thesis as a source quoted

Zwesperová, Ivana. Proces zavedení nového produktu na trh. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). Moravská vysoká škola Olomouc. Moravská vysoká škola Olomouc

Other references 


Go to top | Current date and time: 23. 11. 2017 13:47, Week 47 (odd)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz