Theses 

Vliv animovaného filmu Toy Story 3 na socializaci genderové identity dětí – Bc. Tomáš KREJČIŘÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia

Bc. Tomáš KREJČIŘÍK

Diplomová práce

Vliv animovaného filmu Toy Story 3 na socializaci genderové identity dětí

Influence of animated film Toy Story 3 upon the socialisation of gender identity in children

Anotace: Tato práce se zaměřuje na problematiku genderu v animovaném filmu a vliv tohoto filmu na socializaci genderové identity dětí. Cílem této práce bude zjistit, jak vybraný animovaný film Toy Story 3: Příběh hraček vnímají děti, které si začínají ve zvolené věkové kategorii uvědomovat svůj gender, respektive zjistit, jak mohou být prostřednictvím tohoto filmu genderově socializovány. Druhotným cílem je zjistit, jaké animované filmy nebo seriály tyto děti konzumují. Metodou pro stanovené cíle budou skupinové rozhovory, respektive ohniskové skupiny, které autor doplnil (vzhledem k věku účastníků) dalšími kvalitativními nástroji. Téma práce si autor vybral zejména proto, že se problematikou genderu ve spojitosti s animovanými filmy zabývaly především zahraniční studie, tudíž cílem práce je také proniknout do u nás dosud více nereflektovaného tématu.

Abstract: This thesis focuses on the issues of gender in animated movies and on the impact of such films upon the socialisation of the gender identity in children. The objective of the thesis is to find out how the selected animated movie, Toy Story 3, is perceived by children who, within the selected age category, begin to be aware of their gender, specifically, how they may be socialised as to gender through the said movie. Another objective is to ascertain which animated films and/or series those children consume. The method used for the given purposes includes group interviews, in particular focus groups, complemented by the author (in consideration of the participants? age) with other qualitative tools. The author has chosen this subject because the issues of gender in connection with animated movies were dealt with primarily in foreign studies, therefore, the objective of the thesis is also to fathom a theme reflected only marginally in the Czech environment so far.

Klíčová slova: gender, genderová socializace, genderová identita, animovaný film, děti, toy story 3, příběh hraček 3, ohniskové skupiny, vliv

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2011
  • Zveřejnit od: 19. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.12.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 12. 2011 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KREJČIŘÍK, Tomáš. Vliv animovaného filmu Toy Story 3 na socializaci genderové identity dětí. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 01:44, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz