Bc. Ondřej Holub

Master's thesis

Framework for dynamic vehicle routing

Framework for dynamic vehicle routing
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problémem dynamického směrování vozidel, který umožňuje zavádět změny při vykonávání plánu tras vozidel. Tyto změny upravují vstup problému, například doby obsluhy požadavků, jejich hmotnostní a objemové nároky, či přidávají zcela nové požadavky. Společnost Wereldo.com poskytla variantu problému, se kterým se potýká v rámci své běžné činnosti. Na základě této varianty je definován …viac
Abstract:
The thesis deals with a dynamic vehicle routing problem, which allows the introduction of changes during the execution of the routing plan. These changes modify the problem inputs, such as the service times of requests, its quantity demands, or add entirely new requests. The company Wereldo.com provided a variant of the dynamic vehicle routing problem they deal with as part of their regular business …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
  • Vedúci: doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dávid Halász

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Software Engineering / Design and development of software systems