Vít Švarc

Bakalářská práce

Význam a role softwarových nástrojů při návrhu jednotného vizuálního stylu společnosti s ohledem na její konkurenceschopnost

The Importance and Role of Software Tools in Designing a Company Identity in Terms of its Competitiveness
Anotace:
Bakalářská práce popisuje základní prvky firemní identity a význam dobře zpracovaného vizuálního stylu společnosti v rámci konkurenčního boje. Zejména se zaměřuje na roli a význam moderních informačních prostředků, které jsou potřebné pro vytvoření jednotné firemní identity. Praktická část práce obsahuje analýzu dostupných nástrojů pro práci s vizuálním stylem. Tyto nástroje jsou poté mezi sebou srovnávány …více
Abstract:
The bachelor thesis describes the basic elements of corporate identity and the importance of a well-developed visual style of the company within the competitive environment. It also focuses on the role and importance of modern information resources that are needed to create a unified corporate identity. The practical part consists of an analysis of tools available for creation of a visual style. These …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Švarc, Vít. Význam a role softwarových nástrojů při návrhu jednotného vizuálního stylu společnosti s ohledem na její konkurenceschopnost. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě