Lenka Sobotková

Bakalářská práce

PONEC - divadlo pro tanec

PONEC - the dance venue
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o divadle PONEC. Jejím cílem je popsat historii a současné působení tohoto divadla. Divadlo PONEC založila organizace Tanec Praha z.ú. Provozování PONCE je jednou z jejích hlavních aktivit. Tato práce pojednává i o ostatních aktivitách organizace, kterými jsou festival TANEC PRAHA a Česká taneční platforma. Divadlo PONEC je experimentální scénou, dává prostor novým projektům …více
Abstract:
This batchelor thesis deals with PONEC theatre. Its aim is to describe the history and current activities of this theater. PONEC Theater was founded by Tanec Praha z.ú . PONCE is one of its main activities. This work also deals with other activities of the organization, which are the TANEC PRAHA festival and the Czech Dance Platform. The PONEC Theater is an experimental scene, giving space to new projects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: BcA. Jakub Cír
  • Oponent: MgA. Kamila Konývková Kostřicová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/spoe9/