Sandra MIKULCOVÁ

Bakalářská práce

Native American Reservations in North Dakota: Environmental Problems and Challenges

Indiánské rezervace v Severní Dakotě: Enviromentální problémy a výzvy
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the Native Americans living on the reservations located in North Dakota and the related environmental issues. It consists of three main interconnected parts: historical, cultural, and ecological. The cultural part is aimed at the stereotypes of Native Americans and degradation of the cultural values. The environmental problems are described in connection with the Native …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se soustřeďuje na americké indiány žijící v rezervacích, které se nachází v Severní Dakotě, a s tím spojenou environmentální problematiku. Práce se skládá ze tří vzájemně souvisejících částí: historické, kulturní a ekologické. Kulturní část se zaměřuje na stereotypy amerických indiánů a znehodnocení kulturních hodnot. Environmentální problémy jsou popsány ve spojení s aspekty …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKULCOVÁ, Sandra. Native American Reservations in North Dakota: Environmental Problems and Challenges. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta