Bc. Margita Pištorová

Diplomová práce

Analýza financování nevládní neziskové organizace 2003-2009

Analysis of Financial Non-Governmental Organization 2003-2009
Anotace:
Tato diplomová práce je věnovaná problematice financování nevládních neziskových organizací poskytujících sociální služby v ČR. Teoretická část popisuje postavení těchto organizací ve společnosti a prostor pro jejich působení. Práce se zaměřuje na výsledky zpracované analýzy finančních zdrojů vybrané nevládní neziskové organizace (Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě) za roky 2003 – 2009 …více
Abstract:
This graduation thesis deals with funding of non-governmental organisations providing social services in the Czech Republic. The theoretical part describes the status of these organisations in the society and the space for their operation. The thesis is focused on the results of the analysis of financial resources of one selected NGO (Diakonie ČCE – Středisko sociálních služeb v Mostě) in the years …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Dagmar Švecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní