Bc. Eliška Šmídová

Bakalářská práce

Motivace a okolnosti vedoucí k pozdějšímu mateřství

Motivations and circumstances leading to later maternity
Anotace:
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá motivacemi a okolnostmi vedoucími k pozdějšímu mateřství. V teoretické části je vymezen pojem pozdní mateřství, dále jsou popsaná statistická data o věku rodiček, změny ve věkových podílech rodiček a z toho vyplývající důsledky. Práce popisuje jednotlivé společenské faktory ve vztahu k mateřství. Dále seznamuje se zdravotní stránkou prvního těhotenství …více
Abstract:
Abstract: This bachelor thesis deals with motivations and circumstances leading to later maternity. In the theoretical part the term later maternity is explaineded, statistical data of the age of mothers, changes in age groups of mothers and the resulting consequences are introduced, too. Thesis describes individual social factors in relation to maternity. Also explains health aspects of first pregnancy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Hájková Klíčová
  • Oponent: PhDr. Miloslava Kameníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka