Bc. Vladimíra Osadníková

Bachelor's thesis

Sociální sítě v životech studentů Filozofické fakulty MU

Social networks in lives of students at Faculty of Arts, MU
Abstract:
ANOTACE: Bakalářská diplomová práce s názvem Sociální sítě v životech studentů Filozofické fakulty MU, se zaměřuje na využívání sociálních sítí studenty bakalářských studiích nabízených na Filozofické fakultě MU. Cílem práce je nahlédnout na využívání sociálních sítí v novém světle, tedy jaké sociální vztahy si mladí dospělí vytvářejí na sociálních sítích a jak lze uvažovat o uspokojení potřeb a sociálního …more
Abstract:
ANOTACE: This bachelor diploma thesis titled Social networks in lives of students at Faculty of Arts, MU is focused on the use of social networks by students of bachelor studies offered at the Faculty of Arts, Masaryk University. The aim of this thesis is to cast new light on the use of social networks such as relationships formed on social networks by young adults and how to think about social capital …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Klára Holíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta