Theses 

Sociální sítě v životech studentů Filozofické fakulty MU – Bc. Vladimíra Osadníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vladimíra Osadníková

Bakalářská práce

Sociální sítě v životech studentů Filozofické fakulty MU

Social networks in lives of students at Faculty of Arts, MU

Anotace: ANOTACE: Bakalářská diplomová práce s názvem Sociální sítě v životech studentů Filozofické fakulty MU, se zaměřuje na využívání sociálních sítí studenty bakalářských studiích nabízených na Filozofické fakultě MU. Cílem práce je nahlédnout na využívání sociálních sítí v novém světle, tedy jaké sociální vztahy si mladí dospělí vytvářejí na sociálních sítích a jak lze uvažovat o uspokojení potřeb a sociálního kapitálu prostřednictvím využívání sociálních sítí. Kvantitativní výzkum, který zodpoví hlavní výzkumné otázky a specifické výzkumné otázky, byl proveden analýzou strukturovaného dotazníku. Výsledky pak mohou sloužit jako podklad pro budoucí zkoumání v oblasti sociálních sítí, který v sociologické oblasti nemá příliš mnoho prostoru.

Abstract: ANOTACE: This bachelor diploma thesis titled Social networks in lives of students at Faculty of Arts, MU is focused on the use of social networks by students of bachelor studies offered at the Faculty of Arts, Masaryk University. The aim of this thesis is to cast new light on the use of social networks such as relationships formed on social networks by young adults and how to think about social capital and satisfying needs via social networks. Quantity research which will answer main and specific questions has been made through an analysis of structured questionnare. The results could be used as basis for a future research in the social networks sphere which is being overlooked in sociology.

Klíčová slova: Klíčová slova, Sociální síť, Facebook, Instagram, sociální vztahy, sociální kapitál, Maslowa pyramida potřeb, komunikace, sociální distance, kvantitativní výzkum. Key words, Social network, social relationships, social capital, Maslow’s pyramid of needs, communication, social distance, quantity research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Klára Holíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 13:26, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz