Mgr. Lucie Holakovská

Master's thesis

Použití dodacích podmínek INCOTERMS v praxi mezinárodního obchodu

The Application of INCOTERMS Delivery Conditions in International Business Practice
Abstract:
Nejčastějším smluvním ujednáním je bezpochyby kupní smlouva. Mezinárodní kupní smlouva je právním základem pro uskutečnění jednotlivé obchodní operace, ať již se jedná o dovoz či vývoz zboží nebo o intrakomunitární transakce. Pro zjednodušení uzavírání jednotlivých mezinárodních kupních smluv používá většina obchodníků z celého světa tzv. dodací doložky. Těmi nejznámějšími jsou dodací doložky INCOTERMS …more
Abstract:
There is no doubt that contract of sale is the most common contract in the international business practise. The International contract of sale is a legal basis for realization any business transaction, like an importation of goods, exportation of goods or inra-community transaction. Due to simplification of any international contracts of sale almost all businessmen all over the world use special delivery …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2008
  • Supervisor: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta