Bc. Karolína Urbanová

Bakalářská práce

Návrh a vyhodnocení efektivity event kampaně

Proposal and the evaluation of effectiveness of the event campaign
Anotace:
Tato bakalářská práce náleží do problematiky event marketingu. Hlavním cílem je vytvoření návrhu reálného a efektivního eventu pro společnost ZARA Česká republika s.r.o., které jí zajistí vyšší informovanost a PR ve veřejnosti. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, první část popisuje teoretická východiska marketingové komunikace a event marketingu, na který navazuje fáze plánování a tvorby …více
Abstract:
This bachelor thesis is a part of the field of event marketing. The main goal is to create the proposal of real effective event for company ZARA Czech Republic Ltd., which will give it higher awareness of PR in public. The bachelor thesis is divided into two parts; the first part describes the theoretical basis of marketing communications and event marketing, which the planning stage and making of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace