Bc. Marta Machátová

Bakalářská práce

Standardy kvality v záchranné službě

Quality Standards in Rescue Service
Anotace:
Tato práce se zabývá pojmem kvality přednemocniční neodkladné péče (PNP). Na základě zkušeností autorky z praxe ve zdravotnické záchranné službě analyzuje jednak samotný obsah pojmu kvalita a jednak účel její standardizace v tomto segmentu péče. Mapuje existující systémy standardizace kvality ve zdravotnické záchranné službě a ostatní nástroje pro cílenou práci v oblasti jakosti. Identifikuje stěžejní …více
Abstract:
This work deals with the concept of quality in emergency medical care (EMC). On the basis of author´s own experience in emergency medical service, it analyzes both the content of the concept and the purpose of its standardization in this scope of health care. It examines the existing quality standards for emergency medical service and other tools of intentional quality management. It identifies essential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Miroslav Doležal
  • Oponent: MUDr. Andrea Suchánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS