Josef ALBL

Bakalářská práce

Terciární vzdělávání

Tertiary education
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo porovnat systémy vysokoškolského vzdělávání v ČR a ve světě. Dále jsem se detailněji zaměřil na koncept masového vzdělávání Martina Trowa. Podrobněji jsem rozepsal jednotlivé fáze - elitní, masovou a univerzální. V následující kapitole jsem se zabýval Liessmannovo teorií nevzdělanosti. Na konci bakalářské práce jsem porovnal systémy školství v ČR, Velké Británii, v USA …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis was to compare the systems of university education in the Czech Republic and in the world. Further, I focused in detail on the concept of mass education by Martin Trow. I have described in detail the individual phases - elite, mass and universal. In the next chapter I dealt with Liessmann's theory of ignorance. At the end of my bachelor thesis I have compared education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ALBL, Josef. Terciární vzdělávání. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa