Josef ALBL

Bachelor's thesis

Terciární vzdělávání

Tertiary education
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce bylo porovnat systémy vysokoškolského vzdělávání v ČR a ve světě. Dále jsem se detailněji zaměřil na koncept masového vzdělávání Martina Trowa. Podrobněji jsem rozepsal jednotlivé fáze - elitní, masovou a univerzální. V následující kapitole jsem se zabýval Liessmannovo teorií nevzdělanosti. Na konci bakalářské práce jsem porovnal systémy školství v ČR, Velké Británii, v USA …more
Abstract:
The aim of my bachelor thesis was to compare the systems of university education in the Czech Republic and in the world. Further, I focused in detail on the concept of mass education by Martin Trow. I have described in detail the individual phases - elite, mass and universal. In the next chapter I dealt with Liessmann's theory of ignorance. At the end of my bachelor thesis I have compared education …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ALBL, Josef. Terciární vzdělávání. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specialization / Public Administration