Mgr. Milena Nováková

Bakalářská práce

Daňový subjekt a jeho reakce na změny daňových zákonů

The Taxpayer and his Response to Changes in Tax Laws
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na posouzení vlivu legislativních změn na chování daňových subjektů v České republice. Dopady daňového břemene jsou zkoumány u spotřební daně z minerálních olejů, konkrétně u automobilového benzínu a motorové nafty. Práce se zabývá reakcí spotřebitelů na zvýšení cen pohonných hmot, na kterém se částečně podílí zvýšení sazby spotřební daně na palivo určené pro dopravu, a …více
Abstract:
The bacalory is focused on analysis of the influence on the taxpayer behaviour by tax law changes in the Czech Republic.The impact of the tax burden is set by excise duty on mineral oils in concrete on unleaded petrol and gas oil. The theses deal with the reaktion on fuel price increase in the period of the change in the excise duties rates. The consequenses of the high rates take all groups of business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miluše Korbelová
  • Oponent: Ing. Václav Valeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS