Mgr. Pavla Němečková

Diplomová práce

Using Comics in TEFL: Creative Classroom Project

Using Comics in TEFL: Creative Classroom Project
Anotace:
Tato magisterská práce se zabývá využitím média komiksu v kontextu výuky anglického jazyka jako cizího jazyka (TEFL). Práce nabízí možné metodologické přístupy pro efektivní včlenění média komiksu ve výuce psaní v angličtině. Tato práce se konkrétně zabývá účinky na motivaci studentů ke psaní, které může začlenění kreslení do úkolů na psaní mít. Práce představuje přehled teoretických textů, které se …více
Abstract:
The thesis focuses on the use of comics as a medium in the context of teaching English as a foreign language and discusses the possible methodological approaches to an effective incorporation of comics in teaching English writing. The thesis specifically focuses on the effects of the incorporation of drawing in typically writing tasks on students’ motivation to write. The thesis presents a review of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2020
  • Vedoucí: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta