Bc. Kateřina Kostovčíková

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity v místní komunitě

Leisure time activities in the local community
Anotace:
Bakalářská práce „Volnočasové aktivity v místní komunitě“ pojednává o identifikaci sociálního podílení jedinců s velkým důrazem na prostředí a určitých možnostech ve využívání volného času. V první části se věnuji charakteristice daného prostředí, jeho ovlivnění na socializaci jednotlivce a užívaní volnočasových aktivit a jeho vlivu na kvalitní život. Dále popisuji historii regionu Podluží a o Moravské …více
Abstract:
The bachelor thesis „Leisure time activities in the local community“ discusses the identification of the social participation of individuals with a strong emphasis on the environment and specific opportunities how to use leisure time. The first part is devoted to the characteristics of the environment and its influence on the socialization of individuals and the use of leisure time activities and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta