Pavel MOUDRÝ

Bakalářská práce

Obchod s otroky a evropská impéria v období raného novověku.

The slave trade and European empires in the early modern period
Anotace:
V této bakalářské práci jsem se věnoval obchodu s otroky a evropskými impérii v období raného novověku. Analyzoval jsem situaci mezinárodního systému v tomto období a a mocensko-politické konflikty evropských států, také jaká byla ekonomická situace a zejména vliv takzvané náboženské revoluce na utváření moderního mezinárodního systému. Dále jsem analyzoval počátky kolonizace a s ní spojený obchod …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the slave trade and European empires in the early modern period. Analysis of the new international system is included in this thesis, too. Further this bachelor thesis also includes the beginning of overseas discoveries and colonialism which is connected with the slave trade in modern ages.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOUDRÝ, Pavel. Obchod s otroky a evropská impéria v období raného novověku.. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.