Mgr. Jitka SKÁLOVÁ

Disertační práce

Subjektivní prožívání HIV/AIDS v kontextu homofobie v ČR

Anotace:
Výzkum se zaměřuje na subjektivní zkušenosti lidí žijících s HIV/AIDS, na jejich zkušenosti s homofobií a institucionální diskriminací v českých zdravotnických zařízeních, a to v kontextu konceptu strukturálního násilí. Koncept strukturálního násilí poskytuje vhodný rámec pro mapování vztahu mezi HIV/AIDS a strukturou společnosti, pomocí něj se zaměřuji na dopad stigmatu, diskriminace a nerovnosti …více
Abstract:
The research focuses on the subjective experience of people living with HIV/AIDS, their experiences with homophobia and institutional discrimination in the Czech health care facilities in the context of the concept of structural violence. The concept of structural violence provides a useful framework for mapping the relationship between HIV/AIDS and the structure of society, by using it I focus on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKÁLOVÁ, Jitka. Subjektivní prožívání HIV/AIDS v kontextu homofobie v ČR. Plzeň, 2017. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.