Mgr. Lucie Machačová

Bachelor's thesis

Batolecí negativismus a výživa

Toddler s negativism and the nutrition
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice batolecího negativismu. V začátku je krátce pojednáno o charakteristice dítěte v batolecím věku. V hlavní části se zaměřuje na problematiku batolecího negativismu, jeho projevů, možných příčin a souvislostí s odmítáním jídla nebo vybíravostí v jídle. Plynule pak přechází k správné výživě dětí v batolecím věku. V praktické části jsou popsány tři kazuistiky …more
Abstract:
This thesis deals with problems of toddler negativity. In the beginning, briefly discussed the characteristics of the child in the toddler age. The main part focuses on issues toddler negativity, its symptoms, possible causes and context of denying food or selectivity in food.Then seamlessly transferred to the nutrition of children in the toddler age. The practical sections describe three case reports …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Veronika Suchodolová
  • Reader: Mgr. Kamila Jančeková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Dietitian