Kristina SLAVEYKOVA

Bachelor's thesis

Case typology: Classification of the Bulgarian Language According to its Pronominal Case System

Case typology: Classification of the Bulgarian Language according to its Pronominal Case System
Abstract:
This thesis deals with the categorization of the Bulgarian language in the Case typology system. It begins with a description of the Case Typology system and its subdivisions - Rich case (Czech, Slovak, Polish etc.) and Pronominal case languages (English, Danish, Swedish, Dutch). Then it deals with the short description of the pronominal system in Bulgarian, its most recent development and some of …more
Abstract:
Tato práce se zabývá zařazením bulharského jazyka do systému typologie pádů. Na začátku je zmíněn popis sytému typologie a jeho rozdělení na jazyky s bohatým pádovým systémem (čeština, slovenština, polština atd.) a jazyky se systémem pádů zájmen (angličtina, dánština, švédština, holandština). Dále se tato práce zabývá krátkým popisem systému zájmen v bulharském jazyce, vývoj jazyka a práci nejvýznamnějších …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: Jeffrey Parrott, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLAVEYKOVA, Kristina. Case typology: Classification of the Bulgarian Language According to its Pronominal Case System. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Palacký University Olomouc

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Philology

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 7m1izt 7m1izt/2
2/5/2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
2/5/2019
Marklová, E.
3/5/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.