Bc. Ondřej Mikulaj

Diplomová práce

Zavedení preference MHD - tramvají na křižovatce ulic Opavská a 17.listopadu v Ostravě.

Introduction of preference public transport service - trams on the junction of Opavská and 17. listopadu streets in Ostrava city.
Anotace:
Práce je zaměřena na zavedení preference tramvají na křižovatce ulic 17. Listopadu/Opavská v Ostravě. Je provedena analýza provozu na křižovatce a jsou vyjmenovány hlavní nedostatky, které plynou se současného provozu. Součástí navržených změn jsou úpravy v dynamickém řízení křižovatky, tzn. v signálních plánech a fázových skupinách. V práci jsou zhodnoceny výhody a nevýhody, které preference MHD přináší …více
Abstract:
The work deals with introduction of preference of trams on the junction Opavska and 17. Listopadu Street in Ostrava city. Analysis of transport operations on the junction is performed and the main absences arising from current flow are described. Included of designed amendment are changes in dynamic conduct of junction especially in the signalling plan and the group phase. In the task are evaluated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mikulaj, Ondřej. Zavedení preference MHD - tramvají na křižovatce ulic Opavská a 17.listopadu v Ostravě.. Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy