Bc. Michaela Hanzlíková

Bakalářská práce

Estetika a kritický rámec pro klasický tanec

The aesthetics and critical framework of classical dance
Anotace:
Práce pojednává o kritice tance se zaměřením na tanec klasický. Cílem práce je porozumět klasickému tanci a nabídnout pojmový rámec pro jeho kompetentní kritiku. Práce je metodicky rozdělena do dvou částí: první, teoretická část práce je věnována kritice tance obecně. Text popisuje vývoj kritiky klasického tance. Na závěr teoretické části práce jsou uvedeny základní teorie, resp. principy klasického …více
Abstract:
This thesis deals with the criticism of dance with a focus on classical dance. The aim of the thesis is to have a better understanding of classical dance and to offer a conceptual framework for its competent criticism. The thesis is methodologically divided into two parts: theoretical part of the thesis deals with the dance criticism in general. The text describes the development of the classical dance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta