Bc. Michaela Hanzlíková

Bachelor's thesis

Estetika a kritický rámec pro klasický tanec

The aesthetics and critical framework of classical dance
Abstract:
Práce pojednává o kritice tance se zaměřením na tanec klasický. Cílem práce je porozumět klasickému tanci a nabídnout pojmový rámec pro jeho kompetentní kritiku. Práce je metodicky rozdělena do dvou částí: první, teoretická část práce je věnována kritice tance obecně. Text popisuje vývoj kritiky klasického tance. Na závěr teoretické části práce jsou uvedeny základní teorie, resp. principy klasického …more
Abstract:
This thesis deals with the criticism of dance with a focus on classical dance. The aim of the thesis is to have a better understanding of classical dance and to offer a conceptual framework for its competent criticism. The thesis is methodologically divided into two parts: theoretical part of the thesis deals with the dance criticism in general. The text describes the development of the classical dance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta